ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804
โทรสาร 036-351798

e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th

facebook : https://www.facebook.com/saraburi.area1/