เลือกตั้งสภานักเรียนบ่อพระอินทร์

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดเลือกตั้งสภานักเรียน ณ โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สำหรับ ปีการศึกษา 2563