จุดคัดกรอง โควิด 19

ช่วงนี้ 26 มีนาคม -30 เมษายนนี้ สพป.สระบุรี เขต 1 เข้มตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19)โดยมีจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร 1 สพป.สระบุรี เขต 1 ขออภัยความไม่สะดวกนะคะ