ยึดมั่นสถาบัน

วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ สพป.สระบุรี เขต ๑ นำโดย นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑, นายสำเริง แสงทัน รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ ,นายเกษม พูลสงค์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการสำนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม “ยึดมั่นเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์” ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ สพป.สระบุรี เขต ๑