การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานสร้างความเข้าใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom พร้อมด้วยนายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ ,ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูในสังกัดที่เป็นคณะทำงาน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจทดลองการใช้งานผ่านระบบการเรียนออนไลน์ สพป.สระบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต ๑