โรงเรียนวัดป็อกแป็ก

การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลาจึงกลายเป็นผลงานและความสามารถของนักเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งนักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ในช่วงปิดเทอม อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่าน เห็นแบบนี้แล้วผู้บริหาร คณะครูชื่นใจ มีแรงในการพัฒนานักเรียนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป^^ Cr.Jitrawadee Seelarut