ประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 13/2563

ทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ได้รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2563 และประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดย นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม ได้มีการปรึกษาหารือข้อราชการ  และรายงานการปฏิบัติราชการในช่วงสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19