“การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)”

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยนายปฐมเกียรติ ไชยคำรองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต ๑ ในส่วนของสถานศึกษาในสังกัดมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเข้ารับการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง