สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นำโดย นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑, นายเกษม พูลสงค์, นายสำเริง แสงทัน, นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ ผ่านระบบทางไกล(Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานจากกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. พร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จากนั้นได้ประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต ๑