สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สพป.สระบุรี เขต ๑ นำโดย นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑, นายเกษม พูลสงค์,นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๐/๒๕่๖๓ ผ่านทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. พร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จากนั้นได้ประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมแจ้งข้อราชการอื่นๆ เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นที่เรียบร้อย ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย อาคาร ๒ ชั้น ๑ สพป.สระบุรี เขต ๑