ประชุมคณะทำงานจัดทำคำอธิบายรายละเอียดระดับคุณภาพ การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคำอธิบายรายละเอียดระดับคุณภาพ การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วย นายเกษม พูลสงค์,นายสำเริง แสงทัน,นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑, นางสาวสุธัญญา วาดเขียน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะทำงาน ร่วมประชุมจัดทำคำอธิบายรายละเอียดระดับคุณภาพ การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร อาคาร ๑ ชั้น ๓ สพป.สระบุรี เขต ๑