ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานกรรมการให้คำปรึกษา(Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานการให้คำปรึกษา/แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดที่กำหนด ณ สพป.ลพบุรี เขต ๒