ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศรายละเอียดฯการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพป.สระบุรี เขต 1

http://www.sbbr1.srb1.go.th/2020/03/26/ประกาศรายละเอียดฯการจั/    

ประกาศประกวดราคาซ่อมแซม อาคาร สพป.สระบุรี เขต 1 e bidding

http://www.sbbr1.srb1.go.th/2020/03/26/ประกาศประกวดราคาจ้างก่/  

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

http://www.sbbr1.srb1.go.th/2020/03/26/เอกสารประกวดราคาจ้างก่/  

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา

http://www.sbbr1.srb1.go.th/2020/04/07/ประกาศรายชื่อผู้เสนอรา/  

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

http://www.sbbr1.srb1.go.th/2020/04/08/รายงานผลการพิจารณาและข/  

การพิจารณาผลการประกวดราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพป.สระบุรี เขต 1

http://www.sbbr1.srb1.go.th/2020/04/09/การพิจารณาผลการประกวดร/  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

http://www.sbbr1.srb1.go.th/2020/04/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราค/  
O22-ประกาศต่างๆ-ในระบบเครือข่ายสนเทศกรมบัญชีกลาง