สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2562

https://drive.google.com/file/d/1wQ8XMtmNDWDlOBYSUfAJ64JDXdxy6KuA/view  

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

https://drive.google.com/file/d/14NeRg4V_FeuIcFcd2z2PK9dFfiY1YbVG/view  

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2562

https://drive.google.com/file/d/1OdvIkNuL7PkXXu3qDjKzMwjKsAR-sxZd/view  

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2563

https://drive.google.com/file/d/1bVsLCUUv0MQ3KD80hpFxqswJWOun_tdZ/view  

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

https://drive.google.com/file/d/1p2vYd3qrL9ZHLll1dgjT8R444tcd0j59/view  

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/1GYNGA3d644KIRn4FtPyNGYW6WlI3jNR_/view  

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2563

http://www.sbbr1.srb1.go.th/2020/05/08/สรุปผลการดำเนินการจัดซ/  

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563

http://www.sbbr1.srb1.go.th/2020/06/09/สรุปผลการดำเนินการจัดซ-2/