โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรม เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรม เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา โดยมี พระสมประเสริฐ กิตติฐาโน (หลวงพี่ตู้) เป็นผู้นำพิธี คณะครูและนักเรียน ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมเวียนเทียน รอบอุโบสถวัดบ่อพระอินทร์ ในการนี้หลวงพี่ได้มอบปัจจัยสนับสนุนโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ด้วย ขออนุโมทนาสาธุมา ณ โอกาสนี้