ประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 20/2563

ทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ได้รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2563 และประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563โดย นายเกษม พูลสงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม ได้มีการแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ