รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำโดย นายเกษม พูลสงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๓ ผ่านระบบทางไกล(Video Conference) จากนั้น ได้ประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ และแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจแต่ละกลุ่มงานเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร ๑ ชั้น ๒ สพป.สระบุรี เขต ๑