สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส สำนักงานสีเขียว

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายเกษม พูลสงค์ ,นายสำเริง แสงทัน ,นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร่วม ดำเนินการทำกิจกรรม 5 ส สำนักงานสีเขียว ทำความสะอาดล้างสระบัว ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เก็บกวาดใบไม้แห้ง ทำความสะอาดพื้น ทางขึ้น-ลงบันไดสำนักงาน ทาสีแท่นตั้งดอกไม้ และทำความสะอาดห้องน้ำ จัดตกแต่งบริเวณห้องน้ำให้ดูสวยงาม ณ อาคาร ๑ สพป.สระบุรี เขต ๑