สพป.สระบุรี เขต ๑ รับชมพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ มอบหมายให้นายเกษม พูลสงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โดยศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.)และร่วมการประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และมีความพร้อมในการรับข้อเสนอจากองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร อาคาร ๑ ชั้น ๓