“พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำโดย ดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓ ผ่านระบบทางไกล(Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบาย และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร ๑ ชั้น ๒ สพป.สระบุรี เขต ๑