ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นำโดย นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายเกษม พูลสงค์ นายสำเริง แสงทัน นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ ผ่านระบบทางไกล(Video Conference) จากนั้นได้ประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ เพื่อแจ้งข้อราชการ รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร ๑ ชั้น ๒ สพป.สระบุรี เขต ๑ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด