ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและกำหนดระยะเวลาการพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) พร้อมจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา (Strategy Formulation) ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต ๑