รับชมรายการพุธเช้า….ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๓ และประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นำโดย นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑, นายเกษม พูลสงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการพุธเช้า….ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๓ ประจำวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ จากนั้นได้ประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร ๑ ชั้น ๒ สพป.สระบุรี เขต ๑