คณะผู้บริหาร สพป.สระบุรี เขต ๑ และคณะผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นำโดย นายเกษม พูลสงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นำคณะผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางกาญจนา อากาศเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณและคณะครูให้การต้อนรับ