สพป.สระบุรี เขต ๑ ศึกษาดูงาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นำโดยนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) พร้อมด้วยนายสำเริง แสงทัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการบริหารการจัดการศึกษา ตามบริบทต่างๆ ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒