โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายเกษม พูลสงค์ ,นายสำเริง แสงทัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการสรุปผลการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน ถอดประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษา ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์