คณะผู้บริหาร สพป.สระบุรี เขต ๑ เข้าศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา และคณะผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าศึกษาดูงานณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จ้งหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง