ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนพร้อมให้กำลังใจนักเรียนและครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่ อำเภอหนองแซง และโรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี