ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล และประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล และประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาในสังกัด(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) และตรวจสอบข้อมูล และประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย อาคาร ๒ ชั้น ๑ สพป.สระบุรี เขต ๑