สพป.สระบุรี เขต ๑ เปิดงาน “มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน”

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน” พร้อมด้วย นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วมชมและการจัดแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต ๑ จำนวน ๕๓ โรงเรียน ณ บริเวณโดมด้านหลังโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)