“ประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร ๑ ชั้น ๒ สพป.สระบุรี เขต ๑