กิจกรรม “ยึดมั่นเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์”

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นำโดย นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) พร้อมด้วย นายปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้นได้พบปะพูดคุยข้อราชการในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆของ สพป.สระบุรี เขต ๑ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยสวมหน้ากากอนามัย และยืนเข้าแถวเว้นระยะห่าง ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ สพป.สระบุรี เขต ๑