สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนไทยอบอุ่น” และกิจกรรมเฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดส้มป่อยและคณะครู ร่วมงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนไทยอบอุ่น” และกิจกรรมเฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง จากนั้น ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมลอยกระทงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา