สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” ของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑

มื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) พร้อมด้วย นายเกษม พูลสงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการความสำเร็จกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” ของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๑ ในการนี้ โรงเรียนวัดส้มป่อย นำโดย นางศรีลักษณ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดส้มป่อย นำคณะครูร่วมจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา