ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมต้อนรับ ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ และรอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายเกษม พูลสงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ นายฉลาด สาโยธา ซึ่งเดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) , พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ และนางกนิษฐา ช่างถม เดินทางมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด และแขกผู้มีเกียรติจากจังหวัดสุรินทร์ ,จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเดินทางมาส่ง ณ สพป.สระบุรี เขต ๑