สพป.สระบุรี เขต ๑ รับชมรายการ ” พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) นางกนิษฐา ช่างถม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมทางไกล (VIDEO CONFERENCE) รายการ ” พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๓ ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร ๑ ชั้น ๒ สพป.สระบุรี เขต ๑