ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ พบปะผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายฉลาด สาโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) พร้อมด้วย นายเกษม พูลสงค์ ,นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ และนางกนิษฐา ช่างถม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) ร่วมพบปะพูดคุย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อวางแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษา และนโยบายในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร ๑ ชั้น ๒ สพป.สระบุรี เขต ๑