สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพนักเรียนโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ นายฉลาด สาโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) มอบหมายให้ นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑) เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพนักเรียนโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) ณ วัดบุรีการราม ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เนื่องจากประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีนางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย