สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนไทยอบอุ่น” และกิจกรรมเฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาค

Read more

สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” ของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑

มื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม

Read more

สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึก ๑๑๐ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖

Read more

สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่ม ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖

Read more

สพป.สระบุรี เขต ๑ เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาค

Read more