สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สพป.สระบุรี เขต ๑

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม&nb

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้”

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕

Read more