ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

Read more

เกียรติบัตรการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล

Read more