กิจกรรมประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1 ประกาศเผยแพร่บนเว็

Read more

การพิจารณาผลการประกวดราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพป.สระบุรี เขต 1

Read more

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สพป.สระบุรี เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

Read more

ประกาศรายละเอียดฯการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพป.สระบุรี เขต 1

Read more