สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพนักเรียนโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน

Read more

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน

Read more

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมต้อนรับ ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ และรอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒

Read more

สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนไทยอบอุ่น” และกิจกรรมเฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาค

Read more

สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” ของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑

มื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม

Read more