กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎ

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎ

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕

Read more

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕

Read more

สพป.สระบุรี เขต ๑ รับชมพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕

Read more