โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรม เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาค

Read more

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามวิถี New normal แบบโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม

Read more